Kapcsolat

E-mail: info<kukac>regioert.huSzolgáltatásaink

Alapítványunk elmúlt éveinek tevékenysége

Egy vidékfejlesztési közösség stratégiájának kidolgozásában segítettünk 20-30 szervezettel együttműködve (2007. szeptember - 2008. május). A stratégiakészítés során számos partnerségi találkozó alapozta meg a dokumentum összeállítását, mert fontosnak tartottuk a térség meghatározó szervezeteinek bevonását a tervezésbe. A vállalkozókkal (vállalkozókat segítő szervezetekkel), civilekkel, önkormányzatokkal folytattunk egyeztetéseket. Azonban mindközül legmélyebb részletességgel (civil munkacsoport vezetőként) több kistérségben civil műhelyeket vezettünk a tervezés során. A tervezés különböző fázisaiban (összesen 8 alkalommal) találkoztunk a térség civil közösségével és kértük folyamatosan a véleményüket, fejlesztő javaslataikat, melyek mind-mind hozzájárultak a tervezési dokumentum civileket érintő részeinek kidolgozásához.

Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ OMNI-BUS projektjében 2008. novemberétől látott el a Régió Fejlesztéséért Alapítvány projektkoordinációs feladatkört, a szervezési-, és menedzseri tevékenységeken keresztül egészen az operatív megvalósításig.

A közös együttműködés célja az volt, hogy a régióban mindenki számára hozzáférhető, ingyenes pályaválasztási, pályaorientációs, képzési és elhelyezkedési lehetőségeket feltérképező információs tanácsadást tudjon biztosítani, amelynek segítségével minél több álláskereső és inaktív ember kapott segítséget, szakképzett tanácsadók segítségével az újrakezdéshez, lehetőséget a tanuláshoz.
A program lényege, hogy szakítva az eddigi merev röghöz kötött rendszerekkel nem arra vártunk, hogy a munkaügyi, illetve pályaorientációs kérdésekkel kapcsolatban az arra rászorulók felkeressék az illetékes Hivatalokat, hanem egy innovatív mobil lehetőséget életre hívva felkereső információszolgáltatással, és tanácsadással segítettük az arra rászoruló célcsoportot. A 2009. évben az észak-magyarországi régióban több mint 150 települést sikerült felkeresnünk, ahol 4384 emberrel tudtuk felvenni a kapcsolatot és ezáltal segítséget nyújthattunk az őket érintő legfontosabb kérdésekben. A mobil szolgáltatás egy speciálisan felszerelt busz segítségével zajlott, ahol az informatikai eszközök és az internet segítségével az egyszerű önéletrajz bemutatásán túl, akár konkrét álláskeresésben is tudtunk segíteni.

Legjelentősebb szakmai fejlesztő folyamat, melybe sikerült bekapcsolódnunk az Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések - A komponens című pályázati felhívásra pályázó konzorcium által megvalósított komplex munkaerő piaci program. Célunk: az Észak-magyarországi régió 4 leghátrányosabb kistérségében olyan innovatív elemeket tartalmazó komplex munkaerő-piaci program megvalósítása, melynek segítségével nagymértékben elősegítettük a résztvevők nyílt munkaerő-piaci (re)integrációját.

Alapítványunk konzorciumi partnerként a Szikszói kistérségben ellátandó szakmai feladatokat hajtotta végre a program során és szerepet vállalt a kiválasztási-, toborzási módszertan elkészítésében is.